2022

Budżet Obywatelski 2022

1.  O BUDŻECIE OBYWATELSKIM Czym jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że: Obecnie trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zwycięskich projektów nastąpi w 2022 roku. Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. Ile wynosi Sianowski Budżet Obywatelski na rok 2022?Sianowski Budżet Obywatelski w III edycji 2022 wynosi 200 000,00 zł, w tym: Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Kto może zgłaszać propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów, który stale zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Sianów. Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całej gminy. Skąd można pobrać / otrzymać  formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego?Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania można: Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu. Co należy ująć w kosztorysie projektu?Mieszkaniec zgłaszający zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania tj. opracowania dokumentacji technicznej oraz kosztów wykonania zadania inwestycyjnego (robót budowalnych, usług, dostaw). Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie zrealizowanych przez Gminę wcześniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób merytorycznych będących członkami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Co decyduje, że dane zadanie wygra w głosowaniu?Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadanie. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie, z zastrzeżeniem iż każdego roku budżetowego zrealizowane zostaną minimum 2 projekty zadań (w tym 1 projekt zadania miejskiego i 1 projekt zadania sołeckiego). 2.  UCHWAŁA ws. Budżetu Obywatelskiego i formularz zgłoszenia 3.  Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 4.  ZGŁASZANIE ZADAŃ Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.Zgłoszenie projektów do Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste. Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną listą podpisów w oryginale (w wersji papierowej) składa się terminie określonym w harmonogramie: W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.Projekty zadań zgłaszane po terminie lub w innej formie niż udostępniony wniosek nie będą uwzględniane. 5.  WERYFIKACJA Weryfikacja projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022 przebiegać będzie w następujący sposób: Listy projektów podlegają …

więcej →

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu