Akt potwierdzający nadanie praw miejskich Sianowa

Oryginał aktu  znajduje się obecnie w archiwum niemieckim w Greifswaldzie. Kopia na płycie CD-R (w formacie TIFF) umożliwiająca zrobienie wiernej repliki dokumentu jest od 3 kwietnia 2003 roku w UGiM Sianów. Odpis łąciński oraz tłumaczenie  polskie (ks. Piotr Podejko) dokumentu zamieszczono w kronice SP Nr 1 w Sianowie prowadzonej przez Józefa Buklisa (1963) byłego kierownika szkoły. Przedruk tego dokumentu umieszczony był w książce z marca 1911 roku “Geschichte der Stadt Zanow” R. Raasch. Oryginał aktu został odnaleziony w archiwum w Berlinie w 1865 roku przez G. Kratza. Korzystał z niego również Wutstrack.

W Imię Pana Amen.  Jan z Bożej Łaski Biskup Kościoła Kamieńskiego  wszystkim wiernym w Chrystusie, do których obecne dojdzie wieczne pozdrowienie w Panu. Rzecz nie nową sprawujemy, lecz za dawnymi faktami postępujemy, ponieważ rozważając chwalebne poprzedników czyny postanawiamy na nowo o tejże samej mocy postanowienia naszego.

Widzieliśmy i słyszeliśmy o listach mężnego sługi Piotra z Polanowa niegdyś pana miasta Sianowa o fundacji tegoż miasta i o prawach wolności (…) wszystkim radom jak ogółowi obywateli wspomnianego miasta i jego mieszkańcom wyzwolonym uczynione, których brzmienia następuje tymi słowy w (…) Wszystko co w czasie powstaje także i  czasie ginie, jeżeli nie jest wzmocnione świadectwami i pieczęciami. Niech więc poznają tak obecni jak przyszli (…) i obecnym  jasno przedstawiamy, że za pełną zgodą naszych dziedziców zarówno i współdziedziców tą naszą wspomnianą Niegendorp z całym pożytkiem (…) i wszelką władzą tak jak my przedtem mogliśmy (…) prawa, że i nasi dziedzice aktualnie rozeznaliśmy należy i (…) dobrami i polami do miasta Sianowa należącymi położonymi …. które im przeznaczamy, z których pierwsza między Skibnem a Sianowem… od dawna była granica między nimi z Sianowa Karnieszewice zaczynają się od drogi, która prowadzi do Sławna aż do rzeki polanowskiej i tą rzeką aż do (…) te od Sieciemina i Sianowa całe należy do miasta Sianowa, pod tym jednak warunkiem, że z obydwóch stron pastwiskami wspólnie (…) w żaden sposób nie powinni czynić chyba że za zgodą i pobłażaniem wspomnianego miasta. Także gdzie wspomniany potok trwa i dochodzi do rzeki polanowskiej (…) aż do miejsca gdzie powstaje … należy do wspomnianego miasta.

Także od tego miejsca aż do drogi , która prowadzi do Polanowa (…) do Sianowa aż do tej małej drogi która jest granicą między nimi , z Węgorzewa i nowej osady i od tej małej drogi aż do… aż do środka rzeki Unieść i ze środka tejże rzeki i przy rzec aż do granicy ich z Schub (…) (z Suchą ) jednak pole, które uprawialiśmy naszą samą orką już dawno z (…) części (…) chcemy aby je posiadał Sianów. Także od tej granicy, która jest między Skibnem a Sianowem aż do tej granicy (…) Gorzebądz (…) położonymi za tem opisane miasto Sianów (…) przedtem wspomnianemu miastu dajem z całym pożytkiem i pomyślnością tak jak my (…) Wszystkie te wspomniane dobra z polami uprawnymi i nieuprawnymi, łąkami, pastwiskami, lasami, błotami, gajami, karczmami, źródłami, potokami, zbiornikami wód i z tym wszystkim, co w granicach i okręgu wspomnianych dóbr  się zawiera  w drogach, rybołówstwie,  polowaniach i we wszelkiej korzyści, co obecnie aktualnie się ukazuje na ziemi i pod ziemią i wreszcie, które potem na ziemi może się ukazać ze wszystkimi owocami tymże radom i całemu ogółowi często powtarzanemu miastu Sianów dajemy i obdarowujemy z takim prawem z jakim radcy miasta Koszalin dobra swoje dotąd posiadają jak oznajmiono, że w wolności i w pokoju na zawsze mają posiadać. Poza tym przedstawieni radcy z Sianowa ze strony wspomnianych dóbr , które im obecnym  pismem daliśmy  i obdarowaliśmy przez kogokolwiek czy to laika, czy to duchownego, albo jakiegokolwiek stanu nie byli nagabywani lub napastowani w tym my i dziedzice dajemy pełną gwarancję. Poza tym w tych wspomnianych dobrach zarówno jak w mieście tak i poza według prawa lubeckiego, ale obóz nasz Sianów i w miejscach pobliskich według suryneńskiego będziemy sądzili, zwłaszcza, że te wspomniane dobra daliśmy dla wspomnianego miasta Sianów w ten sposób, że z wspomnianego miasta Sianów nam i naszym prawdziwym dziedzicom każdego roku w uroczystość św. Marcina sześćset marek kołobrzeskich denarów dawać będą bez (…) za wyjątkiem jednak teraz najbliższego święta św. Marcina teraz (…) marek wspomniani  radcy miasta Sianów (…) wyślą.

Świadkami tego są magister (…) Pan Bersike, Wilich (…) Jan Proboszcz z Suchej i inni jak najliczniejsi godni wiary ponad wszystko jak niżej pisma zawarte są przekazywane i pozostają pieczę (…) obecnym jest przedłożone (…) roku tysiąc trzysta czterdziestego trzeciego feria trzecia (wtorek) najbliższa po niedzieli, w której się śpiewa obrzezano. My zaś chcemy stan wspomnianego miasta (…) o ile to dla nas będzie możliwe zawsze (…) powiększać wszystkie jego wolności, darowizny, przywileje jakiegokolwiek prawa wspomnianego miastu i obywatelom darowane lub ustąpione o ile słusznie i mądrze przez naszych poprzedników były uznawane mamy za słuszne i łaskawe w imię Pana wspomnianemu miastu i ogółowi obywateli zatwierdzamy obecnym pismem.

Na oczywiste świadectwo tej rzeczy naszą większą pieczęć przykładamy. Świadkami tego byli czcigodni mężowie: Pan Konrad Schuver scholastyk, Bertram z Eyestede kanonik wspomnianego kościoła i waleczni mężowie Gerhard Ghuzelvus nasz adwokat Lud. Ghuzelvus Mikołaj Wolkendorp słudzy i Gerard Sybode prokonsul w Koszalinie i inni godni wiary. Dane i wykonane w Sianowie roku Pańskiego tysiąc trzysta czterdziestego ósmego w oktawie Wniebowzięcia Chwalebnej Marii Panny.

Tłumaczonie polskie z łaciny – ks. Piotr Podejko

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu