Maszkowo – pierwsza wzmianka

Nazwa założonej w średniowieczu wsi pochodzi od imienia Maszek lub Maszko. Wymieniana w dokumentach z 1410 r. -jakoMascow, 1779-85- Masckow, Maskow.)

Z przywilejów wydanych dla Koszalina przez biskupów kamieńskich: Magnusa (w 1410 r.) oraz Zygfryda (w 1442 r.) wynika, że już wówczas Maszkowo było własnością miasta. W 1658 r. z dwóch upadłych gospodarstw utworzono tu folwark z owczarnią na 200 owiec.W 2 połowie XVIII w. poza folwarkiem w Maszkowie mieszkało 4 kmieci, l zagrodnik (który pełnił jednocześnie funkcję strażnika leśnego) i l pasterz. Znajdowało się tu 6 “dymów” i dwa stawy rybne z hodowlą karpi, dzierżawione na rzecz koszalińskiej Kamery. W folwarku znajdował się l dom mieszkalny oraz owczarnia na 200 wiec. W 1828 r. do folwarku dołączono 2 inne opustoszałe gospodarstwa.W połowie XIX w. we wsi obok folwarku znajdowały się liczne ogrody i sady, szkoła oraz 61 budynków mieszkalnych i gospodarczych, z których 32 przetrwały do naszych czasów. Tak duża liczba zabudowań pozwala przypuszczać, iż rozproszone wokół wsi gospodarstwa zagrodnicze zostały założone już w l połowie XIX w. W inwentarzu z 1867 r. wymienione zostały 34 domy mieszkalne i 27 gospodarczych oraz 316 mieszkańców w 60 rodzinach. Wśród nich, poza wieczystymi dzierżawcami, znajdowało się 4 kmieci i 20 chłopów małorolnych, którzy po przeprowadzonym w l połowie XIX w. uwłaszczeniu stali się właścicielami 632 mórg ziemi (w tym 200 mórg ziemi uprawnej, 160 mórg łąk, 4 mórg ogrodów, 255 mórg lasów, oraz 13 mórg terenów zabudowanych, dróg i nieużytków). Do folwarku należały 544 morgi ziemi (w tym 380 mórg ziemi uprawnej, 120 mórg łąk, 2 morgi ogrodów, 30 mórg wyrębów drzewnych, oraz 12 mórg gospodarstw i zabudowań, dróg i nieużytków). Także szkoła posiadała niewielką ilość ziemi (5 mórg 120 prętów, z tego 4,2 ziemi uprawnej, 1,6 łąk i 0,4 ogrodów). Zarówno właściciele folwarku, jak i chłopi jeszcze w 1859 r. mieli prawo pierwszeństwa wyrębu drewna w miejskich lasach na Górze Chełmskiej i Wichłaczu. Uprawę zbóż prowadzono metodą trój połówki, jednak ze względu na słabą jakość gruntów nie przynosiła ona zbyt wielkich plonów.  W sprzyjających latach osiągano natomiast znaczne zbiory w ogrodach i sadach, zbywane na rynku w Koszalinie; można zatem powiedzieć, że w XIX w. Maszkowo było “ogrodem i sadem” Koszalina. Ponadto w folwarku prowadzono hodowlę 22 koni, 66 sztuk bydła rogatego oraz 200 uszlachetnionych owiec. W gospodarstwach chłopskich hodowano łącznie 122 owce nieuszlachetnione, 16 świń, 18 kóz oraz w nieznacznej ilości drób Spis z 1939 r. wymienia 54 gospodarstwa, w tym folwark, który rozebrano po 1945 r.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 27 mieszkanie plus

Wysokość kaucji wnioskodawcom, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – program “Mieszkanie dla Rozwoju”

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
Oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów na Turnieju w Koszalinie sport

O zwycięstwie zdecydował wynik bezpośredniego spotkania!

17 lutego 2024 r., oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów uczestniczyli w 1. Halowym Turnieju Piłki Nożnej
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 21 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 5 lutego 2024 r. o czwartym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 20.02.2024 r.)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej
więcej →

Ułatwienia dostępu