Sowno – pierwsza wzmianka

Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej sowa. Średniowieczne dzieje wsi są mało znane. Sowno było starym lennem rodu von Rammel, a od 1628 roku lennem von Podewilsów z Krągu. 2 marca 1692 roku Podfewilsowie Feliks i Adam, radcy dworscy oddali Sowno wraz z Sierakowem w zastaw na 20 lat braciom Joachimowi i Peterowi von Glasenapp. Po upływie tego terminu Sowno zostało odkupione (31.03. 1712 roku) przez Glasenappów.

NAZWY DAWNE : Alt Sowen, Ctzowen, Cuouen

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu