Rekreacyjny Szlak Edukacyjno – Ekologiczny Jezioro Topiele – Szczeglino” odbiór techniczny

6 października 2010 r. komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie: Aleksandry Kowalczyk i Izabeli Czarneckiej oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Karnieszewice Jerzego Klonowskiego, przy obecności wykonawcy, właściciela firmy „Studio 22” z Połczyna Zdroju Stefana Gawrońskiego, dokonała technicznego odbioru „Rekreacyjnego Szlaku Edukacyjno – Ekologicznego Jezioro Topiele – Szczeglino. Protokół odbioru przyjęto bez uwag. Część inwestycyjną projektu wykonano za kwotę 164 270,35 zł brutto, z czego 79 536,00 zł pochodziło z dofinansowania, które gmina Sianów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oprócz części inwestycyjnej projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wydanie folderu z mapą gminy Sianów. Zapraszamy wszystkich miłośników sportów rowerowych oraz wędrówek pieszych na trasę szlaku.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu