Sianów laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” 2013

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wybrała 16 równorzędnych laureatów statuetki „Samorząd Równych Szans”.

Wśród nagrodzonych samorządów na równi z wielkomiejskimi aglomeracjami znalazła się Gmina Sianów za realizację „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, którego głównym celem jest tworzenie lokalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych zmierzający do ich aktywizacji w życiu rodzinnym i społecznym. Program realizowany jest od 01 czerwca 2008r. przez Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, który działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W okresie od 2008 do 2012 roku 1396 osób niepełnosprawnych skorzystało z działań o charakterze środowiskowym, a 287 uzyskało wsparcie finansowe na częściowe porycie wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją, kształceniem i likwidacją barier. Program w całości finansowany jest ze środków własnych Gminy.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu