Wyróżnienie

Gmina Sianów – wyróżniona z  tytułem  finalisty konkursu  „Samorządowy  Lider Współpracy z NGO 2016”. Konkurs od 2012r organizowany jest przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, patronat nad nim sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.  Jego celem jest promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Gmina Sianów po raz drugi stanęła do konkursu zajmując w nim zaszczytne wyróżnienie.

Organizacje pozarządowe są katalizatorem społecznym, działają w obszarze pożytku publicznego, pożytku -dobra wspólnego, podejmują inicjatywy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, wraz z samorządami angażują społeczności i realizują zadania publiczne np. w obszarze kultury fizycznej, opieki społecznej, szerokiej  edukacji, aktywizacji społecznej różnych grup (dzieci, seniorów, osób zagrożonych/wykluczonych społecznie). Są partnerami do rozmów z samorządem i ustalania wspólnych kierunków rozwoju. 

Współpraca z samorządem ma wielowymiarowy charakter : począwszy od wzajemnego informowania, konsultowania aktów lokalnych, tworzenia ciał doradczych, konkursowych, współuczestniczenia w tworzeniu polityk publicznych, po czynne formy realizacji zadań i współpracy finansowej – wymienia Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy Sianów. Jesteśmy dumni, iż dotychczas  podejmowania działania i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zostały docenione i uhonorowane w skali województwa . Daje to  impuls do dalszego zacieśniania współpracy, propagowania zasady równości i partnerstwa, mobilizuje do nowych innowacyjnych rozwiązań.

Dziękujemy lokalnym NGO za ich pozytywną energię, społecznictwo i profesjonalizm w kształtowaniu przyszłości Gminy i kreowaniu otwartego dialogu – adekwatnego do potrzeb i oczekiwań naszej wspólnoty.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 21 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców z podziałem na typy lokali (AKTUALIZACJA 04.10.2023 r.)

AKTUALIZACJA 04.10.2023 r. W pierwotnym zestawieniu pominięty został jeden z wnioskodawców, w związku z czym …

więcej →
Zgrupowanie Kadry Polski Kyokushin 4 sport

Zgrupowanie Kadry Polski Kyokushin

W dniach 29 września – 1 października br. w Świnoujściu odbyło się zgrupowanie Kadry Polski …

więcej →
Nowy instruktor w BURU Klub Karate Kyokushin sport

Nowy instruktor w BURU Klub Karate Kyokushin

W dniach 17-22 września w Lublinie odbył się kurs instruktorów sportu karate organizowany przez Polski …

więcej →

Ułatwienia dostępu