Gmina Sianów liderem NGO

14.11.2017r w Świnoujściu podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO, uroczyście ogłoszono wyniki konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017”.

Z wielką radością informujemy, iż Gmina Sianów została Laureatem konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Burmistrz Gminy Maciej Berlicki, z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy, odebrał statuetkę  Samorządowego Lidera Współpracy z NGO wraz z gratulacjami i słowami uznania.

Nagroda ma szczególne znaczenie dla gminy i sianowskiego sektora pozarządowego. Honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania, podkreśla ich znaczenie w skali województwa, daje impuls do dalszej pracy i stawiania nowych – partnerskich wyzwań.

Dobrą praktyką, za którą przyznano Gminie nagrodę jest kompleksowe podejście do współpracy z NGO, wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, podział zadań i odpowiedzialności, wparcie merytoryczne i finansowe. W latach  2015-2016  organizacje pozarządowe, w partnerstwie z Gminą, pozyskały na działalność statutową ponad  1 600 000,00 tys. zł. Środki pochodziły głównie z Programów FIO i ASOS (580.410,00zł w 2015 i 1.022.450,00zł) . Dzięki nim wiele organizacji i  członków NGO, po dziś dzień, może aktywnie realizować swoje pasje, pomagać potrzebującym i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym gminy.

W imieniu samorządu, dziękujemy za Waszą otwartość, wolę współpracy i nowatorskie pomysły.  Zostały one dostrzeżone i wysoko docenione!

Obok Gminy Sianów, w kategorii gmin wiejskich, tytuł Lidera Współpracy z NGO – otrzymała Gmina Mielno za praktykę regrantingu i wdrożenia elektronicznego systemu obsługi otwartych konkursów ofert. Ponadto w konkursie, wyróżniono Gminę Nowogard i Gminę Miejską Wałcz. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w budowaniu pozarządowej współpracy J

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu