Informacja dotycząca renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie

W dniu 21.08.2017 roku gmina Sianów rozpoczyna realizację inwestycji pn. „Uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie – etap I”. Inwestycja ta polega na renowacji starych, wyeksploatowanych i popękanych rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych głównie z rur betonowych i kamionkowych tak aby przywrócić im możliwość dalszej wieloletniej eksploatacji. Do renowacji przeznaczono 3010 metrów rurociągów kanalizacyjnych oraz odbudowę 37 studni kanalizacyjnych. Prace będą polegały na czyszczeniu kanałów ich przeglądzie za pomocą specjalnej kamery telewizyjnej, renowacji kanału poprzez wprowadzenie do niego specjalnego „rękawa” z tworzyw sztucznych a po jego utwardzeniu, odtworzeniu włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowne sprawdzenie sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery telewizyjnej. Całość prac winna być wykonana metodą bez wykopową. Zakresem robót objęte są odcinki sieci zlokalizowane w n.w. ulicach:
1. Dworcowa,
2. Łużycka,
3. Mickiewicza,
4. Piastów,
5. Spółdzielcza.

Na tych ulicach w najbliższym czasie będzie można zobaczyć samochód widniejący na zdjęciach.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm:
1. Mazur sp. z o.o. ze Świecia – Lider konsorcjum
2. Aquaren sp. z o.o. sp. k. z Gliwic.
Opisywana renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie wykonana będzie do 15 listopada 2017 roku. Koszt wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami wynosi 1.841.925,00 zł brutto.
Realizacja inwestycji jest współfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.500.000,00 zł. Po realizacji zadania Gmina Sianów będzie ubiegać się o częściowe umorzenie tej pożyczki.
Wykonywane prace mogą wiązać się z częściowymi, okresowymi utrudnieniami komunikacyjnymi w obrębie w/w ulic. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość. Ze swojej strony postaramy się odpowiednio wcześniej informować o przewidywanych trudnościach komunikacyjnych.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu