Droga w Skibnie

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Skibno. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16, w części ustawiło nowe krawężniki i zwozi materiały do wykonania drogi.

Powstanie nowa droga na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową. Droga po przebudowie będzie stanowić dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio przy drodze a także do boiska sportowego i świetlicy wiejskiej.

            Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to wrzesień 2018 r. Wykonawca deklaruje jednak wcześniejsze wykonanie zadania.

            Koszt zadania wynosi ok. 984 000,00 zł.

            Za ewentualne utrudnienia w okresie realizacji prowadzenia robót przepraszamy.

Anetta Ordak

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu