Kościół pw. Św. St. Kostki w Sianowie z dotacją 150 000 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To dobra informacja dla mieszkańców Gminy Sianów. W 2016 r. dzięki dotacji z MKiDN m.in. wymieniono i naprawiono uszkodzone elementy konstrukcji stropu nad nawą i wieżą, a także więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi. Renowacji poddano także stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace renowacyjne posadzki, które zostały wstrzymane ze względu na cenne znaleziska archeologiczne. W związku z pracami archeologicznymi w 2017 r. przystąpiono do renowacji zabytków ruchomych tj. ołtarz. Koszt przeprowadzonych, dotychczasowych prac zamknął się w kwocie ok 1 200 000 zł.

Nowa dotacja w kwocie 150 000zł. przeznaczona zostanie na renowacje i rekonstrukcje portalu i ścian kruchty oraz odnowienie i uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian, w tym stabilizacja spękań murów. Ponadto renowacji i rekonstrukcji poddana zostanie posadzka, w tym ułożenie posadzki z cegły ceramicznej. Elementem uzupełniającym prace będzie montaż instalacji sygnalizacji pożaru oraz włamań. Zakończenia zadania planowane jest na wrzesień 2018 r. Wtedy też obiekt zostanie oddany do użytku.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu