ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE

Trwają prace dotyczące realizacji zadania. Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym jest EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie, który zaproponował najkorzystniejsze warunki kontraktu. Wartość przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową została określona na kwotę brutto 4 329 600,00 zł. Nadzór inwestorski sprawuje firma „BETIS” Edward Brzóska      z Koszalina również wybrany w postępowaniu przetargowym.

Z punktu widzenia technologicznego podstawowymi obiektami nowej instalacji będzie: kompletny ciąg technologiczny uzdatniania wody oraz 2 pompownie II stopnia. Wybudowany został nowy naziemny zbiornik magazynowy wody uzdatnionej o pojemności 350 m3. Na terenie stacji realizowane są rurociągi: wody uzdatnionej do dystrybucji, wody surowej ze studni głębinowych, tłoczny wody uzdatnionej z budynku SUW, kanał odwodnienia zbiornika wody czystej oraz odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt zakłada całkowitą wymianę istniejącego układu technologicznego uzdatniania wody. 

Ponadto realizowane jest  zagospodarowanie terenu (układ komunikacyjny, elementy małej architektury, zieleń, ogrodzenie).

Planowany termin zakończenia inwestycji to przełom sierpień – wrzesień br.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu