Droga Kawno-Sieciemin przebudowana

W czwartek, 18 kwietnia br., dokonano odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INFRABUD” Sp. z o. o. z Koszalina. Prace ruszyły w październiku 2018 r. i zakończyły się miesiąc przez planowanym terminem. Efektem realizacji projektu jest całkowita długość przebudowanych dróg powiatowych: 2,48 km. Wartość całego zadania wynosi niemal 3,25 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 1.405.450,00 zł

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę dostępności infrastruktury transportowej drogi powiatowej nr 3541Z w związku z jej łączeniem się z drogą krajową nr 6 w KAWNIE, stanowiącej bezpośrednie połączenie do sieci TEN-T. W realizacji przedsięwzięcia Gmina, jako inwestor, kierowała się poprawą warunków technicznych i użytkowych istniejącej drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku oraz zwiększeniem bezpieczeństwa, poprzez m.in. wyznaczenie miejsc dla pieszych i wysepek kanalizujących ruchu (elementy spowolnienia ruchu) i zmniejszenie ilości wypadków, czy ulepszone rozwiązania skrzyżowań, oznakowanie drogi, czy dostosowanie wysokości chodników i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Odpowiednia geometria przebiegu ulicy w planie wymusiła na kierowcach redukcję prędkości do żądanego poziomu. Dzięki realizacji inwestycji infrastruktura drogowa została dostosowana do zwiększonych potrzeb ruchu pojazdów wynikających z łączności z drogą krajową nr 6 – ekspresową, z możliwościami osiągania wyższych prędkości poruszania się. Przebudowana droga spełnia wszelkie standardy i normy bezpieczeństwa, a jej gładka nawierzchnia (bez spękań i ubytków) umożliwi płynny i bezpieczny przejazd użytkownikom drogi.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

plakat dzien seniora pomoc społeczna

Zapraszamy na Dzień Seniora

więcej →
Victoria Vimobilia (2) sport

Komplet naszych drużyn w grze o ligowe punkty!

Od minionego weekendu, w grze o ligowe punkty są już wszystkie nasze zespoły. Zaczynając od …

więcej →
zdjęci umowa WFOŚ aktualności

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Likwidacja zagrożeń w działaniach zabezpieczających turystów i mieszkańców Gminy Sianów”

Dnia 13 września 2023r. pomiędzy Gminą Sianów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …

więcej →

Ułatwienia dostępu