Nowy projekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Miło nam poinformować, iż Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Sianów pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,38 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w dwóch miejscowościach Kłos i Gorzebądz.

Obecnie, sieć kanalizacyjna w samorządzie  wynosi 58 282,7m długości. Wybrana do dofinansowania inwestycja zwiększy długość km sieci o 6,53 km i tym samym umożliwi ponad 360 mieszkańcom kompleksowe podłączenie do systemu kanalizacji tłocznej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków w Jamnie.

Roboty budowlane realizowane będą w latach 2020 -2021, wartość całkowita projektu wynosi 5 129 064,34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to prawie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych (3 383 160,58 mln zł).

To już 5 inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowana w gminie z dofinansowania perspektywy finansowej 2014-2020 RPO WZ. Obok planowanej, z sukcesem zrealizowano już zadnie pn. ”Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie”, a w fazie zaawansowanej realizacji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki”. Ponadto, w roku 2020 realizowane będą dwa kolejne zadania inwestycyjne dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej, Słowackiego, celem uzbrojenia terenu pod planowane w ciągu 2 lat do budowy nowe osiedle mieszkaniowe w ramach programu rządowego Mieszkanie+.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to 16 625 899,34 zł, z czego pozyskane dofinasowanie z Unii Europejskiej wynosi 10 374 424,02 zł.  Ich efektem końcowym jest tworzenie i stałe uzupełnianie jednolitego i sprawnego systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu