Sianów – niekwestionowanym Liderem Współpracy Z NGO!

Z wielką dumą i radością informujemy, iż Gmina Sianów po raz trzeci została Laureatem prestiżowego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019”.

Z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy, Sekretarz Gminy i Miasta Sianów – Henryk Lubocki odebrał statuetkę  Samorządowego Lidera Współpracy z NGO oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł wraz z gratulacjami i słowami uznania.

Tytuł „Lider Współpracy z NGO” ma szczególne znaczenie dla gminy i sianowskiego sektora pozarządowego. Honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania, podkreśla ich znaczenie w skali województwa, daje impuls do dalszej pracy i stawiania nowych – partnerskich wyzwań.

Dobrą praktyką, za którą przyznano Gminie nagrodę jest wieloletnie, kompleksowe podejście do współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerstwo w realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych. Szczególne znaczenie dla rozwoju sianowskiego III sektora ma wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, prężnie działający Sianowski Inkubator NGO, wparcie doradczo-szkoleniowe,  wydarzenia integrujące (koncerty dla wolontariuszy, spotkania łączące społeczników), a także niestandardowe mechanizmy finansowe stosowane przez samorząd tj. wkłady własne dla organizacji, konkursy ofert na realizację zadań inwestycyjnych czy pożyczki nieoprocentowane na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

Od 2016r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, w gminie  zrealizowano aż 32 projekty  miękkie (współfinansowane z największych dotacyjnych programów w Polsce tj. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Programu Aktywizacji i Osób Starszych.  Wartość dofinansowania to ponad 3,2 mln złotych. Ich Liderami i realizatorami każdorazowo były organizacje pozarządowe, w większości aplikowały w partnerstwie z samorządem. Dzięki środkom zewnętrznym,  organizacje stały się inicjatorami i animatorami życia kulturalnego, społecznego, edukacyjnego naszej wspólnoty. Zrealizowano wiele projektów, które dotyczyły m.in: aktywizacji społecznej i integracji seniorów, edukacji historycznej młodzieży, popularyzacji sportu i aktywności fizycznej dzieci i dorosłych mieszkańców, kształtowania postaw patriotycznych, wartości wychowawczych i rodzinnych, budujących tożsamość mieszkańców z miejscem, w którym żyją i wychowują kolejne pokolenia. Wśród działań na uwagę zasługują przedsięwzięcia dot. rozbudowy infrastruktury w gminie poprzez budowę 2 boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Dąbrowie i w Skibnie oraz budowę 2 placów z wiatą rekreacyjną w Dąbrowie i Suchej Koszalińskiej – zrealizowane przez UKS Tori w Dąbrowie, KS w Skibnie i GOT w Sianowie. Ponadto, w trybie małych grantów, we wsi Mokre wybudowano budynek socjalny, które przeznaczono na świetlicę wiejską i miejsce spotkań mieszkańców, a także plac zabaw we wsi Sucha Koszalińska.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się dnia 9 maja 2019r w Kołobrzegu podczas  XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO. Obok Gminy Sianów – Lidera NGO 2019 w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, laureatami konkursu zostały także: Gmina Pyrzyce (w kategorii gmin liczących powyżej 15 tys. mieszkańców),  a także Miasto Szczecin (w kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w budowaniu pozarządowej współpracy J

Tekst: Agata Szewczyk

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu