Sianów – niekwestionowanym Liderem Współpracy Z NGO!

Z wielką dumą i radością informujemy, iż Gmina Sianów po raz trzeci została Laureatem prestiżowego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019”.

Z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy, Sekretarz Gminy i Miasta Sianów – Henryk Lubocki odebrał statuetkę  Samorządowego Lidera Współpracy z NGO oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł wraz z gratulacjami i słowami uznania.

Tytuł „Lider Współpracy z NGO” ma szczególne znaczenie dla gminy i sianowskiego sektora pozarządowego. Honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania, podkreśla ich znaczenie w skali województwa, daje impuls do dalszej pracy i stawiania nowych – partnerskich wyzwań.

Dobrą praktyką, za którą przyznano Gminie nagrodę jest wieloletnie, kompleksowe podejście do współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerstwo w realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych. Szczególne znaczenie dla rozwoju sianowskiego III sektora ma wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, prężnie działający Sianowski Inkubator NGO, wparcie doradczo-szkoleniowe,  wydarzenia integrujące (koncerty dla wolontariuszy, spotkania łączące społeczników), a także niestandardowe mechanizmy finansowe stosowane przez samorząd tj. wkłady własne dla organizacji, konkursy ofert na realizację zadań inwestycyjnych czy pożyczki nieoprocentowane na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

Od 2016r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, w gminie  zrealizowano aż 32 projekty  miękkie (współfinansowane z największych dotacyjnych programów w Polsce tj. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Programu Aktywizacji i Osób Starszych.  Wartość dofinansowania to ponad 3,2 mln złotych. Ich Liderami i realizatorami każdorazowo były organizacje pozarządowe, w większości aplikowały w partnerstwie z samorządem. Dzięki środkom zewnętrznym,  organizacje stały się inicjatorami i animatorami życia kulturalnego, społecznego, edukacyjnego naszej wspólnoty. Zrealizowano wiele projektów, które dotyczyły m.in: aktywizacji społecznej i integracji seniorów, edukacji historycznej młodzieży, popularyzacji sportu i aktywności fizycznej dzieci i dorosłych mieszkańców, kształtowania postaw patriotycznych, wartości wychowawczych i rodzinnych, budujących tożsamość mieszkańców z miejscem, w którym żyją i wychowują kolejne pokolenia. Wśród działań na uwagę zasługują przedsięwzięcia dot. rozbudowy infrastruktury w gminie poprzez budowę 2 boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Dąbrowie i w Skibnie oraz budowę 2 placów z wiatą rekreacyjną w Dąbrowie i Suchej Koszalińskiej – zrealizowane przez UKS Tori w Dąbrowie, KS w Skibnie i GOT w Sianowie. Ponadto, w trybie małych grantów, we wsi Mokre wybudowano budynek socjalny, które przeznaczono na świetlicę wiejską i miejsce spotkań mieszkańców, a także plac zabaw we wsi Sucha Koszalińska.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się dnia 9 maja 2019r w Kołobrzegu podczas  XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO. Obok Gminy Sianów – Lidera NGO 2019 w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, laureatami konkursu zostały także: Gmina Pyrzyce (w kategorii gmin liczących powyżej 15 tys. mieszkańców),  a także Miasto Szczecin (w kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w budowaniu pozarządowej współpracy J

Tekst: Agata Szewczyk

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu