Zakończono roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej

Zakończono roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej, ul. Strzeleckiej w Sianowie na odcinku około 80,00 mb (droga bez przejazdu). Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości od 4,1 do 5,0 m z zachowaniem obecnego układu komunikacyjnego. Wykonano również odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi od projektowanych wpustów odwadniających poprzez studzienki połączeniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca była firma z Koszalina: P. P U. H. FUKS Krystian Mendziak, która powyższe prace wykonała za kwotę 104 550,00 zł brutto.

Zakończono prace związane z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Sianowie, ul. Węgorzewska – II etap”. Zakres prac obejmował przede wszystkim budowę chodnika z kostki betonowej o długości około 800 metrów wzdłuż drogi powiatowej nr 3545Z wraz z budową i przebudową zjazdów i przepustów pod zjazdami oraz oczyszczeniem przydrożnego rowu i wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą była firma z Koszalina: BAUTRA Sp. z o. o. Karol Trafny, która wykonała powyższe prace za kwotę 342 188,11 zł brutto. Realizacja ta została wykonana dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Koszalińskiego.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu