„Granty PPGR” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza uprawnione rodziny (rodziców/opiekunów prawnych uczniów i pełnoletnich uczniów szkół średnich) zamieszkałych na terenie Gminy Sianów, do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie w ramach konkursu, Gmina będzie mogła otrzymać na:

1)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
(zakup komputera stacjonarnego/laptopa  to koszt 3,5 tys. zł, a tableta to 1,5 tys zł).
W przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu;

2)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

3)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykazem potrzebnego sprzętu można składać w terminie do 2 listopada 2021 r.:

1) w sekretariatach sześciu szkół podstawowych na terenie gminy Sianów  (dotyczy: rodziców/ opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, zamieszkujących gminę Sianów)  oraz

2) w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy urzędu (dotyczy: pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkujących gminę Sianów i pozostałych uczniów szkół podstawowych uczących się poza Gminą Sianów).

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę lub
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  •  Informacja o wyborze sprzętu

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PPGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w Gminie Sianów to miejscowości tj: Osieki, Kleszcze, Rzepkowo, Skibno, Karnieszewice, Sowno, Kłos).
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) i zamieszkiwał w miejscowości objętej państwowym przedsiębiorstwem gospodarki rolnej.
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wykaz miejscowości w Gminie Sianów na terenie których występowały grunty niegdyś PPGR: Osieki, Kleszcze, Rzepkowo, Skibno, Karnieszewice, Sowno, Kłos.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokości kaucji wnioskodawców, którym zostały przydzielone lokale mieszkalne – projekt “Mieszkanie dla Rozwoju)

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi
więcej →
smiecinowe ogłoszenia

“Przypominamy o odbiorze gabarytów sprzed posesji w dniach 02.03.2024 r. oraz 09.03.2024 r. Poniżej szczegółowy podział.

Terminy: 02.03.2024 Miasto Sianów- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, Skwierzynka, Węgorzewo Koszalińskie, Sieciemin, Trawica, Osieki ul.
więcej →
ogrod w chmurach1 kopia aktualności

“EkoOgrody w sianowskich placówkach”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wsparciu Gminy i Miasta Sianów oraz programom
więcej →

Ułatwienia dostępu