Korpus Seniora w Gminie Sianów

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców naszej gminy po raz kolejny przystąpiliśmy do programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Adresatami programu w Gminie Sianów są seniorzy, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 (indywidualna ocena stanu sytuacji i udzielenia pomocy należy do decyzji MGOPS). Planowany termin realizacji programu: styczeń – marzec 2021r. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym  artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwiania drobnych spraw urzędowych, dostarczania ciepłych posiłków itp. Dla potrzeb sprawnej realizacji programu   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie udostępnia telefony: 94 720 36 70 oraz 795 293 837 (indywidualne zgłoszenia o potrzebie udzielenia wsparcia).  Dodatkowo zgłoszenia można dokonać: www.mogops@sianow.pl

Tekst: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

woda aktualności

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sianów na okres 3 lat.

więcej →
Dni Ziemi Sianowskiej aktualności

Dni Ziemi Sianowskiej ..to już ten weekend

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Sianów i przyjaciół naszej gminy do wspólnego świętowania !!! ...
więcej →

Ogólnopolski Turniej Seniorów Badmintona „Zdążyć przed lotką” – relacja

W dniu 25 maja na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, rozegrany został, po ...
więcej →

Ułatwienia dostępu