Podpisanie porozumienia

17 czerwca 2021r. w Koszalinie, przedstawiciele lokalnych samorządówpodpisali porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

Porozumienie zakłada współpracę 23 samorządów: 19 – do tej pory współpracujących ze sobą w ramach Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 4 nowych:  gminy Rymań i trzech powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego i koszalińskiego.

To pierwszy etap wspólnych prac,  umożliwiający samorządom kooperacje i wspólne planowanie działań rozwojowych, a także aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej perspektywie Unii Europejskiej w latach 2021-2027.  
Zakłada on opracowanie dokumentu, definiującego najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe, wskazującego działania oraz przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji wizji rozwoju całego obszaru KKBOF. Obszarem podlegającym szczególnej uwadze będą kwestie mobilności miejskiej całego obszaru funkcjonalnego, które zostaną zawarte w dodatkowym Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF, stanowiącym załącznik do Strategii KKBOF.

Gminę Sianów prezentował Zastępca Burmistrza Sianowa – p. Marcin Posmyk.

Zdjęcia: Biuro ZIT KKBOF z Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu