Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
05-06-2018
W Dniu Dziecka - 1 czerwca 2018 r. najmłodszym mieszkańcom Sianowa został przekazany nowy plac zabaw w Parku Miejskim w Sianowie. Z tej okazji zorganizowano dla dzieci festyn z mnóstwem atrakcji. Wspaniałą zabawę zapewnili Klauni Kulki, były konkursy dla najmłodszych, zabawy sportowe, bańki...
25-04-2018
            W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Skibno” dnia 25 kwietnia 2018 r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o...
20-04-2018
            W związku z Porozumieniem nr 12/2016 zwartym pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Gminą Sianów, dnia 20 kwietnia 2018 r. przystąpiono do realizacji zadania pn.: „BUDOWA CHODNIKA WE WSI WĘGORZEWO” etap II poprzez przekazanie placu budowy...
13-04-2018
Zakończył się prace w Suchej Koszalińskiej związane z budową wiaty rekreacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa placów z wiatą rekreacyjną i elementami małej architektury w miejscowościach Dąbrowa i Sucha Koszalińska” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Zadanie, które...
06-04-2018
Rozpoczęto prace przy przebudowie placu zabaw w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich w Sianowie. Powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci z podziałem na strefy – dla dzieci młodszych i starszych.W części dla najmłodszych użytkowników placu znajdą się m.in.: huśtawka z bocianim...
30-01-2018
Gmina Sianów realizuje zadanie pn.: „ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW". Zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi zostali wyłonieni Wykonawcy zadania:Skibno - Firma Handlowo – Usługowa Adam Fira,75-360 Koszalin ul. Gen. Władysława...
29-01-2018
W dniu 10 stycznia 2018 r. zostały przekazane place pod budowę boisk w Skibnie i Dąbrowie, które realizowała będzie firma NKM SPORT Sp. z o.o. Michał Hryb z Koszalina wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Boiska będą miały wymiary ok. 60 x 30 m o nawierzchni z trawy sztucznej (syntetycznej)....
13-10-2017
W ramach Porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Gminą Sianów realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim”.          ...
30-05-2017
Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w Gminie Sianów- etap III.Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu twardej nawierzchni dróg w technologii z płyt YOMB w miejscowościach: Skibno, Gorzebądz, Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie oraz Osieki ul. Darłowska i  Parkowa – boczna.Tak...
16-09-2016
Trwają prace remontowe nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 6 przy ul. Łużyckiej w Sianowie. To kontynuacja wcześniej realizowanych prac remontowych przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.Zniszczoną nawierzchnię chodnika zastąpi nowa...

Strony