Unia Europejska

Odpady komunalne

29-04-2019
W czwartek, 18 kwietnia br., dokonano odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg...
13-03-2019
Parafia Rzymskokatolicka w Osiekach pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z końcem 2018 roku zakończyła prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele parafialnym w Osiekach oraz przy kościele filialnym w Suchej Koszalińskiej. Prace realizowane były w ramach zadania pn. „Prace konserwatorsko-...
13-03-2019
Po długiej przerwie Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie zostanie oddany do użytkowania. W niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego zwane tradycyjnie świętem Trzech Króli.W 2016 roku w zabytkowej świątyni wymieniono i naprawiono uszkodzone elementy dachu i konstrukcji...
13-03-2019
W dniu 28grudnia w Sianowie odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie Klubu „Senior +”. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Sianów zrealizowała plan kompleksowej adaptacji i wyposażenia części pietra budynku po dawnej Szkole Podstawowej...
07-11-2018
W bieżącym roku Gmina Sianów zrealizowała kolejne przedsięwzięcia związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych i wykonania ich z płyt YOMB. Wykonaliśmy łącznie 650 mb takich dróg:  w Sianowie, Siecieminie, Suchej Koszalińskiej i Skwierzynce. Kolejna droga w Sianowie jest w trakcie...
19-10-2018
Trwają prace związane z budową magistrali wodociągowej z Sianowa do Osiek.  Zmodernizowane        i rozbudowane ujęcie wody w Sianowie będzie zaopatrywało w wodę kolejne miejscowości w Gminie Sianów. Obecnie Sianów i Kłos, a po zrealizowaniu zadania również...
18-10-2018
W ostatnich dniach ruszyła długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg...
17-09-2018
Kolejna ścieżka rowerowa na terenie Gminy Sianów została przekazana Rowerzystom do bezpiecznej jazdy. 14 września br. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku: Iwięcino – droga nr 203 poprzez Rzepkowo do Osiek i dalej z Osiek do Łaz....
13-08-2018
Zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska – I etap”. Nowy chodnik wybudowano pomiędzy rejonem przepompowni, a mostkiem. Chodnik wybudowało Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „Tebra” G. Kowalczyk sp. j. ul. Lechicka 56C75-845 Koszalin. Do tej pory...
10-08-2018
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w m. Skibno. Powstała nowa droga o nawierzchni bitumicznej na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową. Droga po przebudowie stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych...

Strony