Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Żegnaj Władysławie

Listopad zawsze kojarzy się z przemijaniem i właśnie piątego listopada 2017 roku przeminęło ziemskie życie Władysława Świątkowskiego. Od piątego roku życia, jego losy związane były z Sianowem i mieszkańcami. Od początków powstania Ochotniczej Straży Pożarnej niósł pomoc i ratował. Zawsze promieniał uśmiechem i zadziwiał pamięcią, jeśli potrzeba było wiadomości z historii Sianowa, to można było zwrócić się do Władysława. Świetny kolega, strażak, szachista. Szach i mat Panie Władysławie... żegnaj.