Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

maj 2017

W Gminie Sianów rozpoczął się cykl spotkań z historią ożywioną i jej świadkami organizowany w ramach projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego – jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców Gminy Sianów”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dzieci i młodzież z sianowskich szkół i Zespołu Szkół w Dąbrowie uczestniczyli w lekcjach poświęconych wydarzeniom Powstania Warszawskiego, jednego z największych  bohaterskich zrywów II wojny światowej oraz w spotkaniach z jedynym, żyjącym powstańcem w Gminie, a zarazem Honorowym Obywatelem Gminy i Miasta Sianów – Panem Aleksandrem Kaczorowskim. Po krótkim wprowadzeniu do tematu Powstania z 1944 roku, zaproszony gość z radością odpowiadał na każde pytanie zadane przez uczestników. Podczas dyskusji, wysłuchano zarówno ciekawych wspomnień z życia przedwojennego, losów z czasów okupacji, jak również perypetii w „wolnej Polsce”.  Przemyślane i starannie dobrane pytania dzieci i młodzieży, świadczące o ich zainteresowaniu historią II wojny światowej, cieszyły nie tylko samego gościa, ale również organizatorów.

Dzięki różnorodnej tematyce i ciekawym formom przekazu,  „żywe lekcje historii” cieszą się coraz większą aprobatą. Niewątpliwie, tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się do trwałych zmian postaw uczestników, wartościowania dziejów historii, pielęgnowania ich tradycji, symboliki i chwały bohaterów. Kolejny cykl spotkań z historią ożywioną odbędzie się już 25 maja w Zespole Szkół w Dąbrowie i Gimnazjum Gminnym w Sianowe.

Powrót