Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

styczeń 2017

Od dnia 9 stycznia gmina Sianów zapewnia mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy. Jest do dobra informacja szczególnie dla starszych mieszkańców, którzy niejednokrotnie muszą dojeżdżać na zabiegi do sąsiedniej gminy lub miasta. Często czas oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ jest bardzo długi.
Świadczeń udziela firma JBMED Jolanta Bokiej z Sianowa. Gabinet rehabilitacyjny znajduje się przy ul. Słowackiego 3 a w Sianowie, czynny od poniedziałku do piątku naprzemiennie w cyklach dwutygodniowych popołudniami od 15:00 do 18:00 oraz przedpołudniami w godz. 08:00 do 11.00. Pierwszego dnia wykonano 28 zabiegów rehabilitacyjnych.

 Aby wziąć udział w programie mieszkaniec gminy musi udać się po skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu, który udziela świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnie zarejestrować się na w pokoju nr 115, ul. Słowackiego 3a (budynek przychodni) lub telefonicznie nr 690913558, a następnie zgłosić się do przychodni rehabilitacyjnej na zabiegi.

Powrót