Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Biuletyn Sianów

W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w...
Jak widać, pomimo czasu epidemii, prace przy ważnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów inwestycji trwają. Przebudowa ul. Dworcowej w Sianowie oraz...
Nie możemy się spotykać, ale nadal możemy ćwiczyć. Już wkrótce skontaktujemy się z „Klubowiczkami” i rozpoczniemy gimnastykę z wykorzystaniem...
Budowa chodnika w Sianowie, ul. Węgorzewska - II etap” – przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu Przedmiotem zamówienia będzie: „...
W związku z działaniami osłonowymi wdrażanymi w okresie rozpowszechniania coronawirusa COVID-19 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie...