Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Budowa drogi do cmentarza w Karnieszewicach

Na terenie Gminy Sianów trwają roboty drogowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych – etap I” . Jak już pisaliśmy wcześniej Gmina Sianów  realizuje przedmiotowe zadanie w ramach programu  PROW na lata 2014-2020.

Wykonawcą przebudowy drogi stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego w Karnieszewicach jest firma DROBET ze Sławna. Długość przebudowywanego odcinka to 243 m. Pomimo 2 miesięcznego terminu na zakończenie robót, zaawansowanie prac wskazuje na to, że niebawem droga zostanie przekazana do użytkowania.