Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

styczeń 2018

17 stycznia 2017r. w gotyckim wnętrzu osieckiej świątyni została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, którego celem są prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej i kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach. 

Oba kościoły należą do zabytków korony gotyku jamneńskiego, znalazły się w grupie 11 projektów sakralnych w województwie zachodniopomorskim, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Umowę wśród członków lokalnej społeczności: przedstawicieli gminy i rady parafialnej, uroczyście podpisali: ks. Henryk Romanik – pomysłodawca przedsięwzięcia oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Dzięki pozyskanej dotacji zostaną przeprowadzone prace renowacyjne obiektów sakralnych, zahamują postępujący proces degradacji świątyń, przywrócą im dawne walory architektoniczne. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, zamontowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne (ekrany multimedialne, systemy dźwięku przestrzennego, wymiana oświetlenia). W świątyniach powstaną również innowacyjne makiety kościołów ukazujące etapy rozbudowy architektonicznej zabytków i ich historię. Całości działań towarzyszyć będzie atrakcyjna oferta kulturowa zapraszająca  pielgrzymów i mieszkańców w progi obu świątyń.

            Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 1,3 mln zł. Wkład własny parafia otrzyma z Gminy Sianów. Radni Miejscy w Sianowie, podczas lutowej sesji, zdecydują o przekazaniu parafii na ten cel 100 tys. zł.

Zakończenie działań projektowych przewidziane jest na październik 2018 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji projektu.

Powrót