Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

październik 2018

21 października 2018 r. Maciej Berlicki został wybrany Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 4363 głosów,  co stanowi 80,31 % głosów przy  frekwencji wyborczej 54,76%). Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego.

Powrót