Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

listopad 2002

Uroczysta sesja odbyła się 19 listopada 2002 roku o godz. 11.00 w sali kina "Zorza" w Sianowie. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum zatwierdzono porządek obrad. Nowo wybrani radni zaprezentowali się w krótkim kilkuminutowym przemówieniu. Złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnych z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Ireneusza Megiela. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, został nim  Marian Gawienowski (15 głosów ). Przewodniczący RM poprzedniej kadencji Jan Skrzypczak przekazał nowemu Przewodniczącemu RM insygnia władzy. Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Burmistrza Andrzeja Matyjaszka. Burmistrz w kilkunastominutowym przemówieniu podziękował za okazane zaufanie mieszkańcom gminy, przedstawił swoje zamierzenia oparte o program wyborczy, który prezentował w czasie kampanii wyborczej. Po krótkiej przerwie radni wybrali dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, zostali nimi Tomasz Karpowicz i Janusz Wrzesiński. Ostatnim punktem obrad był wybór komisji statutowej, która dokonać ma zmian w statucie gminy tak, aby był on zgodny z obowiązującym prawem. 

Radnymi IV Kadencji  2002 - 2006 zostali:
Banaśkiewicz Irena
Czupajło Ryszard
Gawienowski Marian
Gnacińska Halina
Grzywacz Kazimierz
Jabłoński Artur
Karpowicz Tomasz
Kolankowski Zbigniew
Kuligowski Kazimierz
Porębski Dariusz
Przybyłka Bogdan
Sobczyński Ryszard
Socha Ryszard
Wojtczak Jan
Wrzesiński Andrzej

W kadencji odbyło się 49 sesji, podjęto 274 uchwały.

Powrót