Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

1700

Początki szkolnictwa w Suchej Koszalińskiej sięgają roku  1700. Brak niestety szczegółowych opisów o jej powstaniu. Wiadomo jedynie, że pierwszym nauczycielem był  Jakub Ratzen, który swoich dwudziestu  uczniów  uczył  słownie, bowiem umiejętności liczenia ani pisania nie posiadał. W okresie, gdy musiał odbywać służbę u dziedzica, zajęć nie  prowadził. Często zastępowała go żona. Zresztą nauka prowadzona była  w okresie zimy. Wpisowe do  szkoły  było  bardzo wysokie i wynosiło 10 groszy od   dziecka. Oprócz tego obowiązywała  opłata w naturze. Opiekunem szkoły był dziedzic  Suchej.


Powrót