Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

lipiec 2019

W poniedziałek, 8 lipca 2019 r., w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych miało miejsce zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki". Podpisy pod dokumentem złożył Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i  Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów.

Dzięki zrealizowaniu inwestycji, której wartość szacuje się na 5,1 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wynoszącym ponad 2,6 mln zł, nastąpi zmiana przeznaczenia Placu pod Lipami w Sianowie z istniejącej przestrzeni parkingowej na przestrzeń użytkową. Docelowo plac będzie spełniał wiele funkcji np. sceny plenerowej targu, kiermaszu, kina plenerowego czy placu piknikowego. Poddane rewitalizacji miejsce będzie charakteryzować się mniej formalnym charakterem niż rynek i służyć będzie jako plenerowa przestrzeń uzupełniająca dla pobliskich obiektów: Kina oraz Centrum Kultury.

Drugim i równoległym celem projektu jest stworzenie infrastruktury, która będzie miejscem o charakterze nowoczesnego centrum nauki, miejscem inkubacji innowacyjnych i przedsiębiorczych rozwiązań. W budynku znajdować się będzie strefa odkrywania wiedzy aktywnej i laboratoria, w których odbywać się będą m.in. zajęcia w ramach uniwersytetów dla dzieci, uniwersytetów trzeciego wieku, ale także lekcje szkolne, szczególnie w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematycznych.

Efektem końcowym inwestycji będzie poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej, rozwój wysokiej jakości oferty naukowo-edukacyjnej, poprzez rewitalizację placu pod Lipami i utworzenie centrum nauki.

Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to koniec 2021 roku.

Powrót