Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

październik 2010

6 października 2010 r. w godzinach popołudniowych komisja konserwatorska odebrała prace remontowe, które trwały ponad trzy miesiące (od 2 lipca 2010 r.),  na dachu kościoła w Iwięcinie.

Po dokonaniu oględzin komisja stwierdziła wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy dachu koscioła filialnego pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie, prowadzonej na podstawie: decyzji ZWKZ nr ZN-K-4150/S/22/KB/2010 z dnia 2 marca 2010 r. oraz pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie nr 051/03/2010 z 15 marca 2010 r. o następującym zakresie:

1.       Rozebranie pokrycia z gontów, łacenia, demontaż rynien i rur spustowych, przewodów i haków instalacji uziemiającej,

2.       Odgrzybianie, impregnacja i miejscowa naprawa drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

3.       Ołacenie połaci dachowej łatami 35 x 50 mm z tarcicy nasyconej,

4.       Pokrycie dachów gontami łupanymi dębowymi potrójnie,

5.       Wymiana instalacji odgromowej,

6.       Wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.

Komisja stwierdziła, że wymienione powyżej prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, wydanymi pozwoleniami, dokumentacją projektową i przyjęte bez uwag. Wykonawca prac – Przedsiębiorstwo Renowacji Zabytków Architektury Drewnianej „Rojek” Sp. J. Osiedle Górne 34, Rudki, 26-006: Nowa Słupia udzieliła 12 -letniej gwarancji na wykonane prace. Ponadto Wykonawca złożył oświadczenie o przeprowadzonych zabiegach dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i impregnacyjnych.

Pozyskane środki w kwocie 395 000 zł to: 200 000 zł – dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 75 000 zł – pożyczka biskupa,  55 000 zł – dotacja z Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, 50 000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, 15 000 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Pozostała kwota 59 615,17 zł to wkład własny parafii, w tym m.in.  sprzedaż cegiełek wartościowych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oraz ofiary wiernych.

Powrót