Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Przebudowa dróg gminnych.

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w Gminie Sianów- etap III.

Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu twardej nawierzchni dróg w technologii z płyt YOMB w miejscowościach: Skibno, Gorzebądz, Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie oraz Osieki ul. Darłowska
i  Parkowa – boczna.

Tak jak w roku ubiegłym, kiedy zmodernizowano 7,6 km dróg, tak i w tym roku przy udzielonej pomocy finansowej pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostanie wykonane 3,5 km dróg o nawierzchni z płyt YOMB. 

Wykonawcy wybrani w postępowaniu przetargowym dla przebudowy poszczególnych dróg to:

- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane MAGRO z Koszalina modernizuje drogi w Gorzebądzu oraz Skibnie;

- Przedsiębiorstwo Drogowe DROBET ze Sławna wykonuje prace na drodze w Bielkowie;

- P.P.U.H. FUKS z Koszalina  przebudowuje drogi w Osiekach,

- BUD-DRÓG z Polanowa prowadzi roboty drogowe  w Sierakowie Sławieńskim.