Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Remont chodnika przy ul. Łużyckiej w Sianowie

Trwają prace remontowe nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 6 przy ul. Łużyckiej w Sianowie. To kontynuacja wcześniej realizowanych prac remontowych przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Zniszczoną nawierzchnię chodnika zastąpi nowa kostka betonowa. W ramach robót zostaną także uporządkowane zjazdy do posesji. Roboty remontowe potrwają do końca października bieżącego roku. Realizowane przez GDDKiA prace przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi krajowej i poprawy estetyki miasta Sianów.