Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

sierpień 2010

11 sierpnia 2010 r. przy jeziorze Świdno uroczyście oddano do użytku wyremontowaną część drogi powiatowej 096Z na odcinku Sianów – Ratajki.  Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, zrealizował kompleksowy remont drogi. Długość remontowanego odcinka – 9,8 km. W ramach prac poszerzono drogę na całej długości do szerokości 5,5-6 m. Remont wykonano metodą mineralno-cementowo-emulsyjną (MCE), a następnie wykonane zostały warstwa wyrównawcza – 2 cm i warstwa ścieralna o grubości 5 cm. Przekazanie placu budowy nastąpiło 16 kwietnia 2010 r., a odbiór drogi po remoncie nastąpił 11 sierpnia 2010 r. (zakończenie prac nastąpiło 21 lipca br.). Zadanie to jest objęte 60-cio miesięczną gwarancją. Inwestorem zadania była Gmina Sianów, a jej realizacja nastąpiła po podpisaniu porozumienia z Powiatem Koszalińskim na mocy którego sianowski samorząd przejął to zadanie do realizacji. 
Drogę powiatową poświęcił ksiądz Jan Sosnowski - proboszcz Parafii pw. Niepokolanego Serca Najśw. Maryi Panny z Bukowa Polanowskiego przez którą przebiega nowa inwestycja. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Powiatowego Zarządu Dróg, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, radni Rady Powiatu Koszalińskiego, radni Rady Miejskiej w Sianowie, sołtysi z miejscowości Ratajki, Sowno i Sierakowo Sławieńskie, reprezentant wykonawcy oraz mieszkańcy Ratajek.
Wartość realizowanego zadania brutto - 4 693.850,19 zł. z czego 50 % środków stanowi dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kolejne 50 % środków to równy udział środków Powiatu Koszalińskiego i Gminy Sianów.

Powrót