Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Remont kościołów w Suchej Koszalińskiej i Osiekach zakończony

Parafia Rzymskokatolicka w Osiekach pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z końcem 2018 roku zakończyła prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele parafialnym w Osiekach oraz przy kościele filialnym w Suchej Koszalińskiej.

 

Prace realizowane były w ramach zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku jamneńskiego celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego”. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie  ponad 1,5 mln złotych, z czego blisko 1,3 mln Parafia otrzymała ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020, a 100 tysięcy złotych pochodziło z budżetu Gminy Sianów.

W ramach inwestycji w kościołach przeprowadzono m.in. konserwację ścian wewnętrznych, wież, remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji elektrycznej. Dodatkowo obie świątynie zyskały ułatwienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020