Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Sianów pozyskał 3 mln. zł na przebudowę ujęcia wody!

Gmina Sianów znalazła się na liście do dofinansowania przedsięwzięć z zakresu  rozbudowy sieci wodociągowych. Pozyskane środki umożliwią wykonanie nowego ujęcia wody, który docelowa ma zasilać Sianów i Kłos, ale także w kolejnych latach miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki.

Przedsięwzięcie, o wsparcie którego gmina skutecznie aplikowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zakłada rozbudowę ujęcia wody w Sianowie wraz ze stacja uzdatniania do wydajności 1400 m3/dobę. Rozwiązanie to zapewni możliwość dostarczania wody pod prawidłowym ciśnieniem i bardzo dobrej jakości mieszkańcom Sianowa oraz Kłosu. Ponadto dzięki własnemu zasilaniu awaryjnemu, wyeliminuje częste przerwy w dostawie wody spowodowane awariami energetycznymi i związanymi z nimi brakami zasilania wiejskich ujęć wody. Dla wybranego wariantu opracowano technologię uzdatniania wody polegającą na dwustopniowej filtracji poprzedzonej napowietrzaniem poprzez odżelazianie i odmanganianie wody w filtrach ciśnieniowych pośpiesznych z wykorzystaniem żwirków filtracyjnych, masy aktywnej L-1 i złoża katalitycznego Defemann.

Realizacja inwestycji zmieni sposób zaopatrywania w wodę dla znacznej części mieszkańców gminy (m. Sianów i m. Kłos) w ten sposób, że polepszeniu ulegnie jakość wody trafiającej do końcowych odbiorców. Całość przedsięwzięcia zamyka się w granicach gminy Sianów, liczba osób podłączonych do ulepszonego systemu wyniesie ok 6,5 tys. osób. Przedsięwzięcie szacowane na ponad 5 mln. złotych ma zostać zrealizowane w latach 2017/2018. Dofinansowanie obejmuje aż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa nowego ujęcia wody jest pierwszym elementem poprawy jakości wody w gminie Sianów. Już dziś samorząd opracowuje kolejny wniosek o dotację unijną, w ramach którego możliwa będzie budowa wodnej magistrali prowadzonej od Sianowa do miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki. Kompleksowe działanie doprowadzi do płynnej regulacji ciśnienia wody w sieci poprzez automatyczne sterowanie zaworami regulacyjnymi w zależności od przepływu i ciśnienia w punkcie krytycznym sieci w miejscowości. Efektem dodatnim przedsięwzięcia będzie wymiana przestarzałej instalacji wodociągowej i likwidację nieefektywnych i awaryjnych już ujęć wody w poszczególnych miejscowościach.