Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

listopad 2006

Pierwsza sesja odbyła się 27 listopada 2006 r.

Radnymi V Kadencji 2006-2010 zostali:
Banaśkiewicz Irena
Czerwińska Joanna
Gnacińska Halina
Grygiel Grzegorz
Grzybowski Jan
Grzywacz Marcin
Janowicz Kazimiera -przewod.
Kuligowski Kazimierz -zastępca przewod.
Pietrzycki Sylwester
Porębski Dariusz
Przybyłka Bogdan - zastępca przewod.
Raczyński Wiesław
Sobczyński Ryszard
Socha Ryszard
Szuplak Jadwiga

W kadencji odbyło się 65 sesji, podjęto 396 uchwał.

Powrót