Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

sierpień 2016

Gmina Sianów – wyróżniona z  tytułem  finalisty konkursu  „Samorządowy  Lider Współpracy z NGO 2016”. Konkurs od 2012r organizowany jest przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, patronat nad nim sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.  Jego celem jest promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Gmina Sianów po raz drugi stanęła do konkursu zajmując w nim zaszczytne wyróżnienie.

Organizacje pozarządowe są katalizatorem społecznym, działają w obszarze pożytku publicznego, pożytku -dobra wspólnego, podejmują inicjatywy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, wraz z samorządami angażują społeczności i realizują zadania publiczne np. w obszarze kultury fizycznej, opieki społecznej, szerokiej  edukacji, aktywizacji społecznej różnych grup (dzieci, seniorów, osób zagrożonych/wykluczonych społecznie). Są partnerami do rozmów z samorządem i ustalania wspólnych kierunków rozwoju. 

Współpraca z samorządem ma wielowymiarowy charakter : począwszy od wzajemnego informowania, konsultowania aktów lokalnych, tworzenia ciał doradczych, konkursowych, współuczestniczenia w tworzeniu polityk publicznych, po czynne formy realizacji zadań i współpracy finansowej – wymienia Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy Sianów. Jesteśmy dumni, iż dotychczas  podejmowania działania i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zostały docenione i uhonorowane w skali województwa . Daje to  impuls do dalszego zacieśniania współpracy, propagowania zasady równości i partnerstwa, mobilizuje do nowych innowacyjnych rozwiązań.

Dziękujemy lokalnym NGO za ich pozytywną energię, społecznictwo i profesjonalizm w kształtowaniu przyszłości Gminy i kreowaniu otwartego dialogu - adekwatnego do potrzeb i oczekiwań naszej wspólnoty.

Powrót