Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko urzędnicze stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora

koordynującego działania Gminy Sianów w ramach projektu pn. „Dzieciak„ współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wymiarze 1 etatu, zatrudnienie od miesiąca: Kwietnia 2022, na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUTA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

1. Obywatelstwo polskie
2. Terapeutą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce,
b) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

3. przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

Nabór na stanowisko TERAPEUTA

Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUTA

Więcej czytaj na stronie BIP ŚDS TUTAJ

Nabór na wolne stanowisko kierowca-konserwator

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca-konserwator w wymiarze 1 etatu, zatrudnienie od 17 stycznia 2022 r. na zastępstwo z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  1.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wychowawcą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe:

Nabór na stanowisko TERAPEUTA

Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUTA

Więcej czytaj w Biuletynie Informacji Publicznej ŚDS Sianów TUTAJ (odnośnik działa wewnątrz ogłoszenia)

Nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

1. Obywatelstwo polskie.

WYCHOWAWCA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowieogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

Ogłoszenie czytaj TUTAJ (format pliku pdf)

Podinspektor/inspektor

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora

Całość ogłoszenia czytaj TUTAJ (format pliku pdf)

MŁODSZY OPIEKUN

Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZY OPIEKUN

Ogłoszenie czytaj TUTAJ (plik format pdf).


Strony