Unia Europejska

Odpady komunalne

15-03-2019

„Złote Gody”

Miłość wszystko przezwycięży „Złote Gody” obchodzili Państwo Krystyna i  Marian Chmielniccy

    

          We wtorek 12 marca 2019 roku  swoje święto jubileusz Złotych  Godów obchodzili  Państwo Krystyna i Marian Chmielniccy z Karnieszewic.  Zgoda,  miłość i wzajemny szacunek  zapewniają  udane pożycie małżeńskie – dlatego też jubilaci Krystyna i Marian Chmielniccy są małżeństwem już  od 50 lat.

       Burmistrz Gminy i Miasta Maciej Berlicki  uhonorował Szanownych Jubilatów medalami „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawanymi przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wyraził słowa uznania dla Jubilatów i złożył im serdeczne życzenia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Mirosława Kapuścińska złożyła również życzenia Jubilatom na następne szczęśliwe lata wspólnego życia, pełnego zdrowia i spokoju.

    Uwieńczeniem   spotkania   było wręczenie  Szanownym   Jubilatom pamiątkowych dokumentów jubileuszowych, upominku  oraz  kwiatów.                                                                                                           

                                                                                                            

 GRATULUJEMY

Tekst:   Mirosława Kapuścińska

Foto: Milena Szczepańska-Zakrzewska