Unia Europejska

Odpady komunalne

11-03-2019

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA


    Dzień Sołtysa jest szczególną okazją do wyrażenia uznania za trud codziennej pracy i podejmowane działania na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. Pełnienie  roli Sołtysa to duże wyzwanie. Sołtys jest najbliżej problemów mieszkańców, zna ich potrzeby, integruje i motywuje do wspólnych działań. Od jego aktywności, w dużej mierze, zależy rozwój miejscowości i poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz efektywną współpracę z samorządem gminnym. Życzymy, aby wzajemne współdziałanie oraz zrozumienie zarówno z mieszkańcami, jak i władzami  samorządu, przyniosło zadowolenie i dodawało wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków sołtysa. Składamy również życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz wielu inicjatyw, które przełożą się na rozwój Gminy i Miasta Sianów.

 

 

 

                       Janusz Machała                                                                   Maciej Berlicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie                        Burmistrz Gminy i Miasta Sianów