Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

14-10-2021

11 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie obradowała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

budżet obywatelski zebranie

Jej członkowie procedowali nad złożonymi przez mieszkańców wnioskami.  Spośród 11 projektów, 5 Wnioskodawców zostało wezwanych do uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień. To naturalny proces weryfikacji. Dzięki niemu złożone pomysły będą realne i możliwe technicznie do realizacji w 2022 roku.  W przyszłym tygodniu, członkowie Komisji, po raz kolejny spotkają się i wyłonią projekty, które ostatecznie zostaną poddane pod glosowanie mieszkańców.

Na chwilę obecną, przedstawiamy zestawienie projektów, złożonych do III edycji Budżetu Obywatelskiego