Pomorski Szlak Jakubowy
04-04-2016

Aby nasze drogi były bezpieczne.

W dniu wczorajszym w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie delegacja naszej  Gminy uczestniczyła w zdarzeniu istotnym dla bezpieczeństwa  ruchu drogowego. Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki przekazał w użyczenie Komendantowi Miejskiemu Policji Koszalinie insp. Zenonowi Atrasowi nowoczesne urządzenie laserowe służące do pomiaru prędkości pojazdów i rejestracji  wykroczeń, które dotychczas stanowiło wyposażenie Straży Miejskiej w Sianowie.  Przekazany policji fotolaser  LTI20/20 TruCam od dnia dzisiejszego będzie  wykorzystywany przez policjantów koszalińskiej  „drogówki” do  skutecznych działań na rzecz ograniczenia ilości tragicznych zdarzeń,  do których dochodzi każdego tygodnia na drogach naszego powiatu.  W umowie użyczenia zastrzegliśmy, aby 30 procent czasu pracy tego urządzenia  miało miejsce na drogach przebiegających przez Gminę  Sianów.  Koszalińska policja nie dysponowała dotychczas równie skutecznym narzędziem  kontroli,  stąd też szefowie Wydziału Ruchu  Drogowego z  radością przyjęli przekazany im sprzęt.  Przekazanie urządzenia laserowego to kolejne konkretne działanie naszej Gminy na rzecz bezpieczeństwa jej mieszkańców.