Pomorski Szlak Jakubowy
17-05-2017

Ankieta dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Sianów.

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu realizowanym w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Sianów.
Niniejszy dokument będzie podstawą m.in. do aplikowania o środki unijne, które posłużą do odnowienia publicznych przestrzeni, budynków, ale również zwiększenia ilości atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców .

Ze względu na chęć zebrania uwag mieszkańców, prosimy Państwa o wzięcie udziału w ankiecie oraz udzielenie odpowiedzi pozwalających na efektywniejsze przygotowanie programu rewitalizacji.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do dnia 1 czerwca 2017r na adres e-mail projekty@sianow.pl lub dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy I Miasta Sianów do pok. nr 7.

lub na stronie www.sianow.pl w podzakładce REWITALIZACJA.

Dziękujemy.