Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
06-03-2018

Apel o pomoc

dla poszkodowanych w wyniku wybuchu pieca CO i zniszczeń powstałych z powodu rozszczelnienia instalacji wodnej, które miało miejsce dnia 02 marca 2018r. w Sianowie. Poszkodowani zostali objęci pomocą lokalnych służb samorządowych. Otrzymali wsparcie w postaci jednorazowych zasiłków celowych, uzyskali pomoc w zleceniu ekspertyz niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z odbudową. Niestety jest to wciąż zbyt mało aby odbudować zniszczone mieszkania.  Zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie pomocy poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane) jak i finansowej . Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w Sianowie, który znajduje się w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Sianowie, nr konta:

54 9317 1012 0043 0647 2000 0010 

Z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych z ul.Morskiej”

Kontakt do przedstawiciela poszkodowanych MGOPS Sianów 94 31 85 512

Już dzisiaj wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!