Pomorski Szlak Jakubowy
17-05-2016

Apelujemy o więcej uwagi na prawidłowe odprowadzenie ścieków

W kwietniu oraz pierwszej połowie maja  strażnicy miejscy wspólnie z  przedstawicielami referatu ochrony środowiska  wiele  uwagi  poświęcili na sprawdzenie prawidłowości gospodarki  nieczystościami ciekłymi na terenie szeregu miejscowości naszej gminy. Szczególnie niepokojące  przypadki stwierdziliśmy w kilku nieruchomościach znajdujących się w rejonie  Rzepkowa, Wierciszewa  i Kłosu.
Mimo jednoznacznych zasad postępowania ze ściekami określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku  oraz naszych   wcześniejszych apeli  -  niektórzy mieszkańcy nadal ignorują i zaniedbują swoje obowiązki dotyczące gromadzenia oraz wywozu  ścieków.  Osoby te zdają się  nie rozumieć, że w  efekcie ich zaniedbań,  pozorne oszczędności wynikające z czasowego ograniczenia  kosztów finansowych prawidłowego składowania i wywozu szamba,  skutkować będą  znacznie większymi kosztami  poniesionymi  na  leczenie,  a  także  przywrócenie wymaganego stanu  sanitarnego w rejonie  zamieszkiwanych nieruchomości.
Straż  miejska po raz kolejny przypomina,  aby  więcej uwagi poświecić na realizację obowiązków związanych z prawidłowym oraz bezpiecznym dla środowiska odprowadzaniem ścieków wytwarzanych w  nieruchomościach.  Zaniedbania w tym zakresie są wykroczeniem z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a sprawcy tych czynów podlegają karze grzywny, która w postępowaniu mandatowym wynosi do 500 złotych,  natomiast w postępowaniu sądowym może wynieść  do 5.000 złotych.