Pomorski Szlak Jakubowy
13-10-2016

Bezpieczna Gmina

Od kilku tygodni strażnicy miejscy z Sianowa wspólnie z policjantami naszego Posterunku oraz Komisariatu I Policji w Koszalinie  prowadzą  nasilone działania mające na celu uzyskanie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku  na terenie naszej Gminy.  Uwzględniają  w tych  działaniach  zarówno  postulaty   rad  osiedli i sołtysów,  jak  też zgłoszenia mieszkańców  umieszczane  na internetowej „Mapie zagrożeń”.  W ramach realizowanej akcji zwiększono przede wszystkim liczbę  wspólnych  patroli prowadzonych w godzinach wieczorowo-nocnych  i wykonywanych w miejscach  wskazywanych przez mieszkańców.  W ich wyniku od końca września  br. podjęto  m.in. kilkanaście  interwencji wobec osób, które w godzinach nocnych  naruszały regulamin parku miejskiego, spożywały alkohol w miejscach zabronionych czy też próbowały dewastować  mienie komunalne. Strażnicy i policjanci sprawdzali także znane nam miejsca niebezpiecznych zabaw dzieci i młodzieży.  

Kolejnymi efektami  tych  działań było zatrzymanie  w minioną sobotę na „gorącym uczynku”  przestępstwa młodego mieszkańca sąsiedniego powiatu, który nietrzeźwy kierował samochodem i  powodował zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu, czy też udzielenie w nagłych przypadkach niezbędnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Zapadający obecnie szybciej  zmierzch  sprzyja  przypadkom  naruszania  prawa  – stąd  też wspólne działania  strażników  i  policjantów będą kontynuowane.  Jednocześnie  dziękujemy  mieszkańcom naszej Gminy  za  dotychczasową  aktywność w  zgłaszaniu niebezpiecznych zdarzeń i problemów.