Pomorski Szlak Jakubowy
29-09-2015

BEZPIECZNY DOJAZD PRZEDSZKOLAKÓW

W ostatnich dniach września 2015 roku Straż Miejska w Sianowie została powiadomiona o tym iż na parkingu przed przedszkolem na ul. Słowackiego w Sianowie niektóre pojazdy odbywają postój w sposób niezgodny z prawem. Przypominamy, że  parking przedszkola z sześcioma miejscami dla pojazdów, w godzinach od 6.30 do 16.30 przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowców  przywożących i odbierających swoje dzieci z przedszkola. W wyznaczonych godzinach pojazdy mogą tam parkować nie dłużej niż 30 minut. Po obydwu stronach tego parkingu znajdują się znaki drogowe D-18 wraz z tabliczkami informującymi w jakich godzinach i w jakim czasie dozwolony jest postój pojazdów.  Po godzinie 16.30 można już parkować pojazdy na ogólnych zasadach. Aby zobligować użytkowników parkingu do zasad postoju w stosunku do mieszkańców osiedla przy ul. Słowackiego, którzy nie zastosowali się  do przepisów, zastosowano pouczenie. W przypadku powtarzających się podobnych wykroczeń naruszających przepisy ruchu drogowego,  a w szczególności niestosowanie się do znaków drogowych strażnicy będą stosować wobec  kierowców postępowania mandatowe.