Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

23-11-2022

Biegali, maszerowali po raz siódmy!

Biegali, maszerowali po raz siódmy!

Inspiracją organizowanego od 2015 r., Biegu – Marszu dla Biało-Czerwonej w Suchej Koszalińskiej, był organizowany od 2013 r. – przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie i miejscowe Stowarzyszenie „Refugium” – Bieg Niepodległości „Biało-Czerwoni Na Start”.

Wzorując się na szczeglinianinach, suszanie zaproponowali coś jeszcze! Ówczesny Sołtys Sołectwa i miejscowa Rada Sołecka oraz wspomagający ich Mieszkańcy Suchej Koszalińskiej, zaproponowali Bieg – Marsz dla Biało-Czerwonej dla przedszkolaków, którego długość – w metrach – nawiązuje każdorazowo do rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Długość Biegu-Marszu otwartego – nawiązuje z kolei do roku 1918, roku Narodzin Niepodległej!

11 Listopada 2015 r., niesprzyjająca aura nie zniechęciła blisko trzydziestu osób – w tym troje przedszkolaków – które biegiem, czasem przeplatanym marszem, postanowiły czynnie uczcić 97. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę! Dzięki zaangażowaniu wielu osób, urzędów i instytucji, oba biegi przebiegły bardzo sprawnie.

Pierwsze dwie edycje imprezy w Suchej Koszalińskiej, miały miejsce na ul. Lipowej. Trzecia – z uwagi na przebudowę części dotychczasowej trasy Biegu-Marszu otwartego – została przeniesiona na ul. Morską. Stało się tak z inspiracji Sołtysa, za wiedzą i zgodą Prezesa Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej – Krzysztofa Kuzio oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – Alicji Dunowskiej-Jakóbczak.

Setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, stała się okazją do zmiany nazwy i miejsca, organizowanego od 2015 r. wydarzenia. „Biegi – Marsze dla Biało-Czerwonej”, przemianowano na „Biegi – Marsze dla Niepodległej”. Z uwagi na postawioną w 2018 r. wiatę rekreacyjną, czwarta edycja imprezy, odbyła się w – i – wokół Parku Dworskiego.

W roku 2020, masowego biegu-marszu nie było. Byli jednak tacy, którzy pobiegli-pomaszerowali indywidualnie.

Masowe Biegi – Marsze dla Niepodległej, wróciły w roku ubiegłym. Z nowym Sołtysem i nową Radą Sołecką. Poprzedni Sołtys i część poprzedniej Rady Sołeckiej pozostała przy imprezie. Podobnie, jak fundator głównej nagrody – statuetki bociana, nawiązującej do symbolu graficznego naszego Sołectwa – Robert Szczerkowski. 

Na koniec każdej edycji czekało ognisko z kiełbaską z dodatkami oraz medale i upominki dla wszystkich Uczestników Biegu – Marszu dla Biało-Czerwonej/Niepodległej.

Nie inaczej było w roku bieżącym, w którym – podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym – zaczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Przygotowaniem tras wszystkich biegów – marszy, zajmowali się: Dariusz i Jakub Jaroszowie. Obaj są mieszkańcami Suchej Koszalińskiej.

Historycznie biorąc – medycznie zabezpieczały imprezę – Katarzyna Jaruga, Jolanta Wdowiak i Martyna Pietrzak.

Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcie(a) z tegorocznej imprezy – Bernard Pacewicz