Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

17-09-2020

Bo jak nie my to kto?

Bo jak nie my to kto? Pod takim tytułem Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska realizuje projekt finansowany ze środków Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020. Dzięki zdobytym środkom grupa 54 seniorów może uczestniczyć w warsztatach ćwiczeniowych i zajęciach integracyjnych w okresie do końca bieżącego roku.

Jeden z elementów projektu jest utworzenie grupy nordic walking, która wyposażona w profesjonalne kije oraz zakupione w ramach przedsięwzięcia koszulki i kamizelki z logo programu ASOS, raz w tygodniu udaje się na wędrówki po szlakach turystycznych zlokalizowanych na terenie gminy Sianów. Ostatnią pieszą „wędrówkę z kijkami” seniorzy odbyli na trasie „Sianowskiej 5”.